Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o Nas - absolwentach szkoły oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Naszym celem jest stworzenie organizacji, w której każdy odnajdzie coś dla siebie - oferujemy nie tylko spotkania i zjazdy absolwentów, ale możliwości spotkania wielu interesujących ludzi i tworzenia historii naszej "samochodówki".

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat. Ten czas, to wspólne działanie wszystkich, którym samochodówka jest bliska.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. Wypełnienie deklaracji, wpłata składki członkowskiej oraz zadeklarowanie chęci działania.

W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki, należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły.

ZAPRASZAMY

Zakończenie roku szkolnego klas zawodowych


     W piątek 15 czerwca 2012r. o godzinie 10.45 odbyła się uroczystość pożegnania Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2. Czterdziestu pięciu uczniów, z dwóch klas w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, z sukcesem zakończyło trzyletni okres nauki. Uczniów pożegnała p. dyrektor szkoły Anna Wilk, wręczając wspólnie z wychowawcami, nagrody wyróżniający się uczniom. Wszystkie nagrody ufundowało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. I tak:
    Karol Plotke za bardzo dobre wyniki w nauce (najwyższą średnią w ciągu trzech lat nauki) otrzymał książkę oraz możliwość odbycia za darmo kursu spawalniczego (metoda 135).
      Michał Marciński za dobre wyniki w nauce otrzymał książkę.
      Patryk Kobiela za reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych oraz za nieopuszczenie żadnych rozgrywek mimo problemów z dojazdami otrzymał komplet kluczy oraz szalik szkolny.
     Dyplomy za reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych otrzymali ponadto: Adrian KurrKamil Grzenkowicz

Jednocześnie w imieniu Stowarzyszenia, Dyrekcji i wszystkich nauczycieli życzymy: dalszych sukcesów w przyszłej pracy zawodowej oraz spełnienia marzeń oraz zapraszamy do Technikum Uzupełniającego nr 3. 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy


Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych Zakończenie klas zawodowych

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl, ROK 2012
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.