Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o Nas - absolwentach szkoły oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Naszym celem jest stworzenie organizacji, w której każdy odnajdzie coś dla siebie - oferujemy nie tylko spotkania i zjazdy absolwentów, ale możliwości spotkania wielu interesujących ludzi i tworzenia historii naszej "samochodówki".

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat. Ten czas, to wspólne działanie wszystkich, którym samochodówka jest bliska.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. Wypełnienie deklaracji, wpłata składki członkowskiej oraz zadeklarowanie chęci działania.

W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły.

ZAPRASZAMY

Wspomnienie


[Rozmiar: 252089 bajtów]

     RYSZARD PAWLIKOWSKI urodził się w grudniu 1935 roku. W 1953 roku ukończył Zasadniczą Szkołę Samochodową w Wejherowie w zawodzie ślusarz samochodowy. Następnie uczęszczał do Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego we Włocławku, które ukończył w 1956 roku. W tym samym roku na podstawie skierowania rozpoczął pracę jako nauczyciel zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej na ul. Sobieskiego 90 w Gdańsku. W roku 1958 przeniósł się do pracy w Zasadniczej Szkole Samochodowej w Wejherowie i objął stanowisko nauczyciela zawodu na dziale obróbki skrawaniem. W roku 1965 podjął zaoczne studia w Studium Nauczycielskim we Włocławku, które ukończył w 1967 roku. W tym też czasie rozpoczął pracę jako nauczyciel teorii - przedmiotów zawodowych. W roku 1974 ukończył Studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, uzyskując tytuł magistra techniki. W roku 1975 został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw pedagogicznych, a w roku 1978 na stanowisko dyrektora szkoły. Ze stanowiska tego zrezygnował ze względów zdrowotnych w roku 1987 i przeszedł na emeryturę zgodnie z Kartą Nauczyciela. Następne lata spędził w Niemczech, skąd dotarła do nas informacja o Jego śmierci.
    Praca dyrektora w tym czasie nie była lekka i łatwa. Był to okres przemian polityczno-gospodarczych i w związku z tym na szkole ciążyło, oprócz codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wiele dodatkowych obowiązków. Występujące problemy i trudności w pracy dyrektorskiej udało mu się pokonać dzięki harmonijnej pracy całego zespołu pracującego w szkole, zarówno grona pedagogicznego, kadry inżynieryjno-technicznej jak i zespołu administracyjnego.
    Pozostawił liczne grono absolwentów, których przygotowywał do pracy w warsztatach samochodowych. Pod jego kierunkiem uczniowie wykonywali prace dyplomowe, które w znaczący sposób wzbogacały dość skromne w tym czasie pomoce dydaktyczne w szkole.
    W 1982 roku dzięki jego zaangażowaniu szkoła otrzymała sztandar oraz imię Jakuba Wejhera.
    Pan Ryszard zawsze pozostanie w pamięci jako uśmiechnięty i pogodny człowiek, znakomity fachowiec i życzliwy przełożony.

[Rozmiar: 232599 bajtów]
Pan Ryszard na 50-leciu szkoły

[Rozmiar: 232599 bajtów]
Uroczystości nadania imienia i sztandaru

[Rozmiar: 232599 bajtów]
Uroczystości nadania imienia i sztandaru

[Rozmiar: 232599 bajtów]
Jako wychowawca ze swoją klasąStowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.