Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny . Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

Turniej ekologiczny


Dnia 24.04.2014 w naszej szkole został zorganizowany turniej ekologiczny z okazji Dnia Ziemi, w którym brało udział dziewięć klas pierwszych. Do konkursu wiedzy przystąpiły dwuosobowe drużyny z poszczególnych klas. Pytania dotyczyły materiału z zakresu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony środowiska.
W konkursie wiedzy wyłoniono 3 najlepsze drużyny: I miejsce zdobyli uczniowie z klasy I E oraz I P, drugie miejsce zdobyła drużyna z klasy I M. Podczas turnieju jury wybrało najlepszy plakat pt. "Korzystaj mądrze z wody" - nagrodę zdobyła Agnieszka Kowalewska z klasy I afT. Nagrodę za najlepszy strój ekologiczny otrzymała uczennica klasy I b Agnieszka Mostowska. Na zakończenie wszystkim klasom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. W tym dniu wyznaczeni uczniowie wzięli także udział w akcji "Sprzątania Świata" terenów wokół szkoły.
Turniej ten miał na celu uświadomienie uczniom zagrożeń cywilizacyjnych i możliwości zapobiegania im, a także podwyższenie świadomości ekologicznej naszej młodzieży.
Dobra zabawa!

Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologiczny Turniej ekologicznyStowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
www.stowarzyszenie-wejhera.pl; www.stowarzyszenie-wejhera.pl; Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.