Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny . Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

Matura 2014


Ponad 230 abiturientów przystąpiło w tym roku szkolnym egzaminu maturalnego w naszej szkole. Jak zawsze na początek egzamin pisemny z języka polskiego, później matematyka i wybrane języki obce. Obecnie trwają egzaminu ustne oraz egzaminy z przedmiotów dodatkowych wybranych przez absolwentów. Od przyszłego roku szkolnego zmieni się formuła zdawania egzaminu maturalnego.
Egzamin maturalny, począwszy od 2015 roku zostanie zmodyfikowany tak, by lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących zreformowaną szkołę ponadgimnazjalną. Sprawdzanie umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostanie zastąpione sprawdzeniem umiejętności krytycznej analizy informacji, rozumowania i wnioskowania w zakresie zdobytej wiedzy.
W niezmienionym kształcie pozostanie obowiązkowa część egzaminu maturalnego, na której rozstrzyga się, czy maturzysta zdał maturę. Składa się na nią egzamin pisemny i ustny z języka polskiego, egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego oraz egzamin z matematyki - wszystkie przeprowadzane w oparciu o wymagania, określone w podstawie programowej dla poszczególnych przedmiotów w zakresie podstawowym.
Spośród tych pięciu egzaminów cztery będą przeprowadzane w dzisiejszym kształcie; zmianie ulegnie jedynie sposób przeprowadzania egzaminu ustnego z języka polskiego. Ocenianie przygotowanej wcześniej prezentacji maturalnej będzie zastąpione przez ocenę umiejętności tworzenia przez maturzystę wypowiedzi ustnej na temat wylosowanych podczas egzaminu pytań. Jest to jedna z kluczowych umiejętności, którą, zgodnie z nową podstawą programową, uczeń powinien opanować na lekcjach języka polskiego.
Dalsza część egzaminu maturalnego służy pomiarowi umiejętności maturzysty dla celów rekrutacyjnych do szkół wyższych. Dlatego, podobnie jak dotychczas, maturzysta będzie sam wskazywał przedmioty dodatkowe, z których chce zdawać egzamin. Te egzaminy służą zmierzeniu, w jakim stopniu jest on przygotowany do studiów i dlatego nie mają określonego progu zdawalności.


Zobacz też wirtualną maturę z matematyki w naszej szkole.
Może znajdziesz i siebie

Poniżej relacja Twojej Telewizji Morskiej o egzaminach maturalnych.


Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów!!!

Matura 2014 Matura 2014 Matura 2014 Matura 2014 Matura 2014 Matura 2014 Matura 2014 Matura 2014 Matura 2014 Matura 2014 Matura 2014 Matura 2014


Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
www.stowarzyszenie-wejhera.pl; www.stowarzyszenie-wejhera.pl; Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.