Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny . Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

Poznaj pracę biologa


14 maja 2014 roku w ramach projektu Wydziału Biologii UG „Poznaj pracę biologa” przedstawiciele klasy 2B rozwiązywali „Hydrozagadkę”.
Z pomocą pracowników naukowych Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin próbowali ustalić, co dzieje się z wodą w roślinie. W trakcie realizacji doświadczeń uczniowie mieli okazję, by powtórzyć sobie budowę i własności błon plazmatycznych, funkcje wody i jej transport w roślinie oraz procesy determinujące ruch wody w komórce. Uczestnicy warsztatów obserwowali pod mikroskopem zjawisko plazmolizy i deplazmolizy w komórkach liści cebuli. Określali również czynniki wpływające na transpirację i przy użyciu potometru obliczali szybkość pobierania wody przez roślinę liściastą. Do realizacji zadań doświadczalnych z fizjologii roślin niezbędna okazała się wiedza z chemii i matematyki („… uff, na szczęście znany był uczniom wzór na objętość walca”).
Nasi szkolni naukowcy z niecierpliwością czekają na kolejną przygodę z biologią przy stole laboratoryjnym!

Poznaj pracę biologa Poznaj pracę biologa Poznaj pracę biologa Poznaj pracę biologa Poznaj pracę biologa Poznaj pracę biologa Poznaj pracę biologa Poznaj pracę biologa

Poznaj pracę biologa


Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
www.stowarzyszenie-wejhera.pl; www.stowarzyszenie-wejhera.pl; Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.