Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o Nas - absolwentach szkoły oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Naszym celem jest stworzenie organizacji, w której każdy odnajdzie coś dla siebie - oferujemy nie tylko spotkania i zjazdy absolwentów, ale możliwości spotkania wielu interesujących ludzi i tworzenia historii naszej "samochodówki".

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat. Ten czas, to wspólne działanie wszystkich, którym samochodówka jest bliska.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. Wypełnienie deklaracji, wpłata składki członkowskiej oraz zadeklarowanie chęci działania.

W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły.

ZAPRASZAMY

Konkurs wakacyjna kronika


Przypominamy, że wszyscy uczniowie: obecni i ci, którzy dostali się w tym roku do naszej szkoły, mogą brać udział w konkursie na wakacyjną kronikę, organizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda. Oto regulamin konkursu:
  1. Uczeń może zdać dowolną ilość prac (kronik) do dnia 19.09.2014 r.
  2. Praca wykonana musi być samodzielnie, pisana ręcznie z minimum wykorzystania technik
      komputerowych.
  3. Kronika powinna zawierać minimum 40 stron formatu A 4.
  4. Kronika powinna być oprawiona (sposób dowolny) i posiadać stronę tytułową, na której
      podane będzie imię i nazwisko autora, klasa oraz tytuł pracy.
  5. Praca może być sprawozdaniem zarówno ze zorganizowanego wyjazdu wakacyjnego,
      jak i pojedynczych wypadów rowerowych, kajakowych, pieszych czy innych wycieczek
      z ostatnich lat.
  6. Praca powinna zawierać zdjęcia, mapki, ilustracje (mile widziane ręczne wykonanie w/w)
      oraz opisy historyczno-geograficzne zwiedzanych miejsc.
  7. W kronice można wykorzystać bilety wejściowe do muzeów, parków krajobrazowych, mapki itp.
  8. Dodatkowo punktowany będzie każdy ciekawy pomysł, czy inwencja własna.
  9. Jury ocenia także walory artystyczne pracy (estetyka, pismo, rysunki i ogólne wykonanie)
      oraz zgodność pracy z regulaminem.
  10. Praca nie może składać się z samych zdjęć.
  11. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń naszej szkoły.
Zapraszamy
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
www.stowarzyszenie-wejhera.pl; www.stowarzyszenie-wejhera.pl; Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.