Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny . Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia


W środę, 25.03.2015 r., odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. Na walne stawiło się 16 członków Stowarzyszenia (co przy całkowitej ilości 74 osób stanowiło - zgodnie ze Statutem - quorum do podejmowania decyzji).
Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2014 r., jak również podsumował ostatnie trzy lata pracy. Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, w drodze głosowania, udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium.
Następnie odbyły się wybory nowych władz. W głosowaniu jawnym do Zarządu wybrano: Beatę Langę, Ewę Sowińską, Maję Maj-Roksz, Piotra Kowalskiego (absolwenta), Tomasz Kukowskiego (absolwenta), Macieja Skoka i Andrzeja Nazaruka. Natomiast do Komisji Rewizyjnej: Magdalenę Skuzę, Katarzynę Drausal (absolwentka) i Sebastiana Cieślikowskiego.
W krótkiej przerwie ukonstytuowały się nowe władze, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne:

Maciej Skok Beata Lange Ewa Sowińska Maria Maj-Roksz Andrzej Nazaruk Tomasz Kukowski Piotr Kowalski
Prezes
Maciej Skok
Wiceprezes
Beata Lange
Wiceprezes
Ewa Sowińska
Sekretarz
Maria Maj-Roksz
Skarbnik
Andrzej
Nazaruk
Członek
Tomasz
Kukowski
Członek
Piotr
Kowalski

Następnie zostały przedstawione zamierzenia finansowe na nowy 2015 r., po czym zebranie zostało zakończone.

Władze wszystkich kadencji Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
www.stowarzyszenie-wejhera.pl; www.stowarzyszenie-wejhera.pl; Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.