Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny. Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

W poniedziałek 15 czerwca 2015 r. rozpoczął się w naszej szkole egzamin zawodowy w tzw. "starej formule". Absolwenci klasy IVa T - w zawodzie technika pojazdów samochodowych oraz klas IVb T i III TU w zawodzie technika mechanika przystąpili do egzaminu pisemnego w swoich zawodach. Egzamin praktyczny dla obu zawodów odbędzie się w dniu jutrzejszym, czyli we wtorek 16 czerwca.
Kiedy zdający pozytywnie przejdzie przez egzamin zawodowy otrzymuje ‎dyplom ‎potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, wydany przez komisję okręgową wraz z Europass - Suplementem do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który ‎stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze ‎zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne.
Życzymy połamania pióra i klawiatury

KLUCZ ODPOWIEDZI Z I CZĘŚCI - ZAWÓD TECHNIK MECHANIK
Numer zadania Odpowiedź Numer zadania Odpowiedź Numer zadania Odpowiedź Numer zadania Odpowiedź Numer zadania Odpowiedź
1
D
11
D
21
A
31
A
41
B
2
C
12
A
22
D
32
C
42
C
3
C
13
D
23
C
33
B
43
D
4
D
14
C
24
A
34
B
44
C
5
D
15
B
25
B
35
D
45
C
6
B
16
C
26
C
36
C
46
C
7
B
17
B
27
A
37
B
47
B
8
B
18
D
28
A
38
C
48
B
9
B
19
A
29
A
39
B
49
C
10
B
20
B
30
D
40
B
50
B

KLUCZ ODPOWIEDZI Z I CZĘŚCI - ZAWÓD TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Numer zadania Odpowiedź Numer zadania Odpowiedź Numer zadania Odpowiedź Numer zadania Odpowiedź Numer zadania Odpowiedź
1
D
11
C
21
D
31
C
41
C
2
B
12
A
22
A
32
A
42
C
3
B
13
D
23
A
33
C
43
B
4
B
14
B
24
A
34
C
44
B
5
A
15
C
25
C
35
C
45
B
6
D
16
A
26
A
36
B
46
D
7
B
17
B
27
B
37
B
47
C
8
D
18
C
28
C
38
A
48
D
9
D
19
B
29
B
39
A
49
D
10
C
20
C
30
B
40
B
50
C

/> Egzamin zawodowy - „stara formuła” Egzamin zawodowy - „stara formuła” Egzamin zawodowy - „stara formuła” Egzamin zawodowy - „stara formuła” Egzamin zawodowy - „stara formuła” Egzamin zawodowy - „stara formuła” Egzamin zawodowy - „stara formuła” Egzamin zawodowy - „stara formuła” Egzamin zawodowy - „stara formuła” Egzamin zawodowy - „stara formuła” Egzamin zawodowy - „stara formuła” Egzamin zawodowy - „stara formuła”


  monitoring pozycji            
     

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.