Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny. Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 8 rano mszą święta w kościele św. Stanisława Kostki, w której uczestniczyli uczniowie i pracownicy szkoły.

Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły

Życzenia marzeń i ich spełnienia złożyli Jubilatce - naszej „Samochodówce” - zaproszeni z okazji 70. szkoły przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta, goście oraz przyjaciele. Były łzy wzruszenia, radość powitań i wspomnienia. Na chwilę zapomnieliśmy o dniu powszednim i odświętnie ubrani wspólnie obchodziliśmy kolejną rocznicę narodzin naszej Alma Mater.

Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły

Podczas pożegnania sztandaru Zespołu Szkół Samochodowych, który od 1982 roku reprezentował społeczność szkoły, nie obyło się bez chwil wzruszenia i refleksji, w skład bowiem pocztu wchodzili obecni nauczyciele, a byli absolwenci szkoły (Bogdan Grzenkowicz, Maciej Lewiński, Łukasz Maj), czym podkreślono ciągłość tradycji szkoły, pokoleń nauczycieli i uczniów. Wagą tego symbolu zwrócono uwagę na uroczysty charakter jubileuszu 70-lecia szkoły. Wraz ze sztandarem pożegnano profile szkół, które z różnych przyczyn przestały istnieć. Warto przy tej okazji podkreślić, iż najstarsza Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa istniała już w 1920 roku. Po pożegnaniu sztandaru Zespołu Szkół Samochodowych ksiądz Dziekan Dekanatu Wejherowskiego – prałat Daniel Nowak dokonał poświecenia nowego sztandaru, po czym uczniowie odśpiewali hymn szkoły.

Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły sztandar_11 (91 kB) sztandar_12 (57 kB) sztandar_12 (57 kB) sztandar_12 (57 kB)

Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły

Najważniejszym momentem uroczystości było poświęcenie nowego sztandaru szkoły przez dziekana wejherowskiego Księdza Prałata Daniela Nowaka. Wspólnie pożegnaliśmy także ten sztandar, który przez dziesiątki lat był symbolem wierności, godności i patriotyzmu całej społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie. Przemówienia i słowa życzeń dotyczyły zarówno tego, co już za nami, jak, tego co przed nami. W trakcie części oficjalnej głos zabrali między innymi: Starosta Wejherowski - Gabriela Lisius, etatowy członek zarządu powiatu - Wojciech Rybakowski, Wojewoda Pomorski - Ryszard Stachurski, Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa - Piotr Bochiński, który jednocześnie uhonorował dyrektor Annę Wilk Medalem Róży, zaś w imieniu wszystkich dyrektorów i placówek oświatowych powiatu wejherowskiego pani Małgorzata Woźniak.

Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły

Wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej zaskoczył i zadziwił przygotowany przez młodzież „Samochodówki” program artystyczny – pantomima pt. „Ale się rozbudowało…”. Wieńczącymi uroczystość były zesłane przez Opatrzność Anioły, które zgodnie z życzeniem Pani Dyrektor Anny Wilk „niech na zawsze pozostaną z nami”.

Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły

W magicznym klimacie i sentymentalnym nastroju dyrektor Anna Wilk zaprosiła zebranych gości na uroczyste poświecenie nowego skrzydła szkoły - pracowni diagnostyki samochodowej oraz pracowni służących nauce uczniów technikum fotograficznego, gdzie odbył się krótki pokaz możliwości wykorzystania pracowni fotograficznych. Na tym jednak nie koniec inwestycji powiatu w naszej szkole. Starosta Gabriela Lisius podczas swego przemówienia zapowiedziała budowę kolejnego pawilonu z pracowniami oraz pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Trzymamy za słowo!

Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły


  monitoring pozycji            
     

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.