Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny. Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

W dniu dzisiejszym, po półtorarocznych intensywnych przygotowaniach, 22 uczniów klasy 2e LO przystąpiło do egzaminu z języka niemieckiego Goethe-Zertifikat B1. Wszyscy trzymamy kciuki za wysokie wyniki naszych koleżanek i kolegów, gdyż by otrzymać ten uznawany na całym świecie certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 w każdej z czterech części (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna, wypowiedź ustana) uczniowie muszą zdobyć przynajmniej 60% możliwych do zdobycia punktów. Wspomniany egzamin zamyka jeden z etapów nauki w klasie euro i jednocześnie otwiera przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym oraz do Goethe Zertifikat C1.

Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zertifikat B1

  monitoring pozycji            
     

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.