Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny. Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

Aktywni w WCK
18 marca 2016 r. uczniowie klas 1b LO i 3b LO wysłuchali wykładu dr Julity Miansiewicz z katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Jak genetyka pomaga ratować zagrożone gatunki”. Wykład stanowił kolejną odsłonę programu „Zaproś naukowca do szkoły”, którego celem jest promowanie wiedzy biologicznej, również wśród uczniów naszej szkoły. Dr Minasiewicz w niezwykle przystępny i ciekawy sposób przedstawiła przykłady zastosowania zdobyczy genetyki w ochronie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
Słuchacze dowiedzieli się, że techniki inżynierii genetycznej pomagają np. odróżniać gatunki zagrożone od niezagrożonych, płeć osobników, określać dietę drapieżników, diagnozować przyczyny zagrożeń oraz minimalizować ryzyko wymierania gatunków. Te wszystkie działania służące ochronie bioróżnorodności są szczególnie ważne, bowiem szacuje się, że co roku wymiera od 5 do 500 tysięcy gatunków (!). Takiego tempa wymierania gatunków historia życia na Ziemi nigdy dotąd nie odnotowała…

wykład wykład wykład

  monitoring pozycji            
     

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.