Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny. Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

W dniu 30.03.2016 r. w siedzibie firmy Zoeller Tech w Rekowie Górnym odbyła się uroczystość podpisania trójstronnego porozumienia o utworzeniu klasy patronackiej dla zawodu ślusarz - mechanik konstrukcji pomiędzy dyrektor Szkoły Anną Wilk i Prezesem Zoeller Tech panem Rainerem Rohler, przy współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, reprezentowaną przez Dyrektora Generalnego, Pana Michaela Kern.
Naczelnym, choć nie jedynym, celem współpracy jest kształcenie wykwalifikowanego personelu technicznego w ramach klasy autorskiej. Zgodnie z potrzebami pracodawcy szkolny program nauczania w zawodzie ślusarz jest tak modyfikowany, by uwzględniał wybrane treści niemieckiego programu zawodu mechanik konstrukcji. Uczeń, który zdecyduje się na naukę w klasie patronackiej, znajdzie nie tylko dobrze płatną praktykę, szkolenie w oparciu o najnowocześniejsze technologie, dodatkowe, bardzo poszukiwane na rynku pracy umiejętności, możliwość stałego zatrudnienia, ale także szansę na uzyskanie międzynarodowych kwalifikacji w dwóch zawodach.
Wcześniej pani Gabriela Lisius, Starosta Wejherowski wraz z panem Wojciechem Rybakowskim i Rainer Rohler (prezes Zarządu Zoeller Tech.) podpisali list intencyjny, w którym obie strony deklarują wolę współpracy w zakresie kreowania nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego, otwartego na sugestie pracodawców, a tym samym dostosowanego do potrzeb rynku. Na zakończenie goście zostali oprowadzeni przez gospodarza po terenie zakładu.

Klasa patronacka Klasa patronacka Klasa patronacka Klasa patronacka Klasa patronacka Klasa patronacka Klasa patronacka Klasa patronacka Klasa patronacka Klasa patronacka Klasa patronacka Klasa patronacka

Źródło: http://www.telewizjattm.pl/


  monitoring pozycji            
     

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.