Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny. Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

W środę, dnia 4 maja 2015 r. o godzinie 9.00 grupa ponad 180 absolwentów i byłych absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie przystąpiła do egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Maturzyści zdający maturę według nowych zasad (tegoroczni i zeszłoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i tegoroczni absolwenci techników) musieli napisać wypracowanie; mieli do wyboru dwa tematy. Jeden z nich brzmiał: "Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu "Dziadów cz. IV" Adama Mickiewicza i do innych tekstów kultury. Drugi temat brzmiał: "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij". Chodziło o cytowany w arkuszu wiersz "Dałem słowo" Zbigniewa Herberta.
Podczas egzaminu na poziomie podstawowym maturzyści musieli rozwiązać także 12 zadań. Siedem z nich odnosiło się m.in. do zamieszczonych w arkuszu fragmentu tekstu Stanisława Falkowskiego i Pawła Stępnia o "Lalce" Bolesława Prusa, pochodzący ze zbioru "Ciężkie norwidy, czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej"; jedno z zadań polegało na napisaniu streszczenia tego tekstu.
Jutro matematyka, później język angielski. Pisemne egzaminy maturalne zakończą się w naszej szkole egzaminem z języka hiszpańskiego w dniu VIII Parady Jakuba Wejhera czyli 20 maja 2016 r.

Życzymy wszystkim połamania... wszystkiego co się da...

JĘZYK ANGIELSKI
Matura 2016. Jezyk angielski Matura 2016. Jezyk angielski Matura 2016. Jezyk angielski Matura 2016. Jezyk angielski
Matura 2016. Jezyk angielski Matura 2016. Jezyk angielski Matura 2016. Jezyk angielski Matura 2016. Jezyk angielski
Matura 2016. Jezyk angielski Matura 2016. Jezyk angielski Matura 2016. Jezyk angielski Matura 2016. Jezyk angielski
Matura 2016. Jezyk angielski Matura 2016. Jezyk angielski Matura 2016. Jezyk angielski Matura 2016. Jezyk angielski
Matura 2016. Jezyk angielski Matura 2016. Jezyk angielski Matura 2016. Jezyk angielski Matura 2016. Jezyk angielski

MATEMATYKA
Matura 2016. Matematyka Matura 2016. Matematyka Matura 2016. Matematyka Matura 2016. Matematyka
Matura 2016. Matematyka Matura 2016. Matematyka Matura 2016. Matematyka Matura 2016. Matematyka
Matura 2016. Matematyka Matura 2016. Matematyka Matura 2016. Matematyka Matura 2016. Matematyka
Matura 2016. Matematyka Matura 2016. Matematyka Matura 2016. Matematyka Matura 2016. Matematyka

16_05_04_matura_03 (360 kB)

Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016 Matura 2016

  monitoring pozycji            
     

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.