Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny. Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

Gorące słońce od samego rana nie pozostawiało wątpliwości, że… czas już rozpocząć wreszcie wakacje. Brakowało jedynie podsumowania kończącego ten rok szkolny, toteż o 9:00 zebraliśmy się wszyscy na boisku szkolnym.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016

W pierwszej kolejności pożegnaliśmy uczniów klas trzecich zawodowych. Pani Dyrektor Anna Wilk pogratulowała im wyborów życiowych i udanego rozpoczęcia dorosłego życia oraz osobiście przy obecności wychowawców wręczyła każdemu absolwentowi świadectwo. Najlepsi z nich zostali obdarowani nagrodami za dobre wyniki w nauce. Stowarzyszenie Wejhera ufundowało nagrody dla Marcina Rosta i Michała Świątek-Brzezińskiego za uzyskanie najwyższych średnich ocen w ciągu trzech lat nauki.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 zakonczenie_47 (107 kB) Nagrodzeni: Marcin Rost i Michał Świątek-Brzeziński

3a (76 kB)3b (81 kB)3c (83 kB)

Następnie nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie klas liceum, technikum i zawodowych z młodszych roczników. Najwyższą średnią w liceum, a jednocześnie w ZSP nr 4 w Wejherowie szkole pochwalić się mogła Joanna Popiołek z IIb LO. Najlepszym uczniem technikum okazał się Patryk Adamus z klasy Ia T, z klas fototechnika - Natalia Rzeppa z II fT, zaś najlepszym uczniem z klas zawodowych Kajetan Słowiński z klasy IIa ZSZ. Nagrody najlepszym uczniom ufundowało Stowarzyszenie Wejhera, a wręczały je wspólnie: prezes Stowarzyszenia Ewa Sowińska oraz dyrektor szkoły Anna Wilk. Pani Dyrektor wyróżniła także tych uczniów, którzy w ciągu całego roku szkolnego mieli 100%-ową frekwencję, a następnie w towarzystwie Pani Drausal wręczyła również nagrody dla laureatów niedawno roztryśniętego konkursu fotograficzno-językowego „Idiomy na językach”.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 zakonczenie_47 (107 kB) Nagrodzeni: Joanna Popiołek, Patryk Adamus, Natalia Rzeppa i Kajetan Słowiński

Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016

Następnie prezes Stowarzyszenia Wejhera Ewa Sowińska nagrodziła okolicznościowymi statuetkami i książkami uczniów, którzy w tym roku szkolnym godnie reprezentowali szkołę na zawodach i konkursach wojewódzkich czy ogólnopolskich. Otrzymały je 24 osoby: Oktawia Lewicka, Zuzanna Chąciak, Oskar Cielecki, Zuzanna Cymann, Weronika Czapp, Kornelia Łukasik, Katarzyna Fusowska, Dominika Żak, Ewelina Semak, Paulina Brzeska, Joanna Popiołek, Kornelia Formella, Kinga Styn, Marco Pałasz, Damian Borkowski, Marcin Kołodziejski, Patryk Adamus, Tomasz Sobczak, Maciej Cymann, Michał Walkusz, Maciej Potrykus, Aleksander Samoraj, Krzysztof Kankowski i Oliwia Pieper.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 zakonczenie_47 (107 kB)

Uroczystość zakończyła się niespodzianką przygotowaną przez uczniów klas 1b LO, 2 b LO i 3 bT. Podjęli się oni próby odtańczenia i odśpiewania haki (narodowego tańca Nowej Zelandii). Występ ten możemy traktować jako zapowiedź walki o jeszcze lepsze oceny i wyniki sportowe w przyszłym roku szkolnym. Uczniowie Ci pokusili się o dodanie do oryginalnego tekstu tego, co chyba każdy z nas chciał już usłyszeć: „MAMY WAKACJE!” Po tym okrzyku wszyscy rozeszli się do sal na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcą.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 2016  monitoring pozycji            
     

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.