Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny. Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

7 kwietnia ponownie włączyliśmy się do obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Jak zaproponowała WHO, i my tematem przewodnim uczyniliśmy depresję. Tak, jak Światowa Organizacja Zdrowa chcieliśmy, by uczniowie i pracownicy naszej szkoły dowiedzieli się o depresji jak najwięcej. W związku z tym w każdej sali lekcyjnej i na szkolnym korytarzu porozwieszaliśmy plakaty informacyjne dotyczące objawów depresji, sposobów zapobiegania i leczenia oraz ogólnie opisujące skalę problemu. Uczniowska wiedza o depresji zostanie sprawdzona podczas najbliższych lekcji wychowania fizycznego.
Ponieważ jednym ze sposobów zapobiegania depresji jest podejmowanie aktywności fizycznej, i tym razem zachęcaliśmy, by przyjechać do szkoły rowerem. Chcieliśmy ustanowić nowy rekord - w zeszłym roku 35 osób przyjechało na rowerze. Brak chęci? Pogoda? A może nieobecność tych, którzy chętnie włączyliby się do akcji, ale pojechali na szkolną wycieczkę? Chyba to wszystko złożyło się na niepowodzenie…

17_04_07_depresja_04 (181 kB) 17_04_07_depresja_05 (152 kB) 17_04_07_depresja_06 (42 kB)

  monitoring pozycji            
     

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.