Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny. Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

9 czerwca 2017 r. uczennice klasy 2b LO w ramach programu Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego „Poznaj pracę biologa” uczestniczyły w warsztatach terenowych w Parku im. R. Reagana w Gdańsku „Rozpoznawanie drzew i krzewów”. Ćwiczenia praktyczne poprzedził krótki wykład dr Magdaleny Lazarus z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody o roli roślin naczyniowych w ekosystemach i w gospodarce człowieka oraz instruktaż o wykorzystaniu cech morfologicznych drzew i krzewów w identyfikacji gatunków. Następnie uczestniczki warsztatów ruszyły w teren celem zebrania pędów jak największej ilości gatunków krajowych i obcych reprezentowanych w parku nadmorskim. Zwycięskie zespoły otrzymały gratyfikacje w postaci słodkiej nagrody i bardzo dobrych ocen z biologii. Było warto, zwłaszcza, że zadanie postawione przed uczennicami do prostych nie należało!

17_06_09_warsztaty_03 (171 kB) 17_06_09_warsztaty_03 (171 kB) 17_06_09_warsztaty_03 (171 kB) 17_06_09_warsztaty_03 (171 kB) 17_06_09_warsztaty_07 (212 kB)


  monitoring pozycji            
     

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.