Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny. Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

27 września w naszej szkole odbyła się konferencja dla uczniów szkół powiatu wejherowskiego dotycząca historii Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. W spotkaniu oprócz młodzieży wzięli udział: Pan Wojciech Rybakowski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Prezes Stowarzyszenia Sympatyków i Byłych Żołnierzy Jednostki Wojskowej w Wejherowie – Pan Marian Wilk oraz Prezes Kaszubsko – Kociewskiego Stowarzyszenia im. TOW „Gryf Pomorski” - Pan Roman Dambek. Konferencja jest efektem prawie rocznych przygotowań we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku i Stowarzyszeniem Sympatyków i Byłych Żołnierzy Jednostki Wojskowej w Wejherowie oraz starań o godne upamiętnienie ostatniego komendanta tej organizacji – Augustyna Westphala.
Pierwszym punktem konferencji był wykład historyka – regionalisty Pana Andrzeja Janusza dotyczący genezy i regionalnego charakteru TOW „Gryf Pomorski”. Kolejnym punktem była prezentacja młodzieży naszej szkoły dotycząca działalności tej konspiracyjnej organizacji i biografii Augustyna Westphala, który był nie tylko jej zwierzchnikiem, ale też długoletnim sekretarzem starostwa.
Po tej części młodzież miała okazję zapoznać się z wystawą Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Gdańsku i uczestniczyć w warsztatach z panią dr Barbarą Męczykowską dotyczących działalności TOW „Gryf Pomorski” w okresie II wojny światowej i represji powojennych.
Finalnym punktem konferencji był Quiz historyczny podsumowujący treści wykładów, wystawy i materiałów edukacyjnych przygotowanych dla wszystkich uczestników. Wynik konkursu jest dla nas bardzo inspirujący, ponieważ aż pięciu uczniów powiatu uzyskało 80 % punktów, a dogrywka nie zmieniła wyniku. Na podium stanęli więc razem: Benjamin Kitowski z I LO w Wejherowie, Radosław Leśniak i Dominik Mazur z I LO w Rumi oraz Krzysztof Białk i Patryk Hirth reprezentujący naszą szkołę.
Wszystkim uczestnikom konferencji bardzo dziękujemy. Liczymy na kontynuację współpracy, zwieńczonej odsłonięciem nowego pomnika Augustyna Westphala na wejherowskim starym cmentarzu jeszcze w tym roku. Nowy nagrobek uzupełni informacje o ostatnim komendancie TOW „Gryf Pomorski” i zmieni błędne zapisy dotychczas widniejące.

Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski” Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski” Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski” Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski” Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski” Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski” Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski” Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski” Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski” Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski” Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski” Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski” Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski” Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski” Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski” Konferencja dotycząca TOW „Gryf Pomorski”

  monitoring pozycji            
     

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.