Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny. Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

13 października 2017 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość poświęcona DEN. Jak co roku, na wstępie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Po tym tak doniosłym momencie zabrała głos Pani dyrektor Anna Wilk. Życzyła wszystkiego najlepszego nauczycielom w trudnym okresie ich pracy, reforma bowiem wymaga od nich nowych przedsięwzięć i ogromnego zaangażowania. Nie mogło w takim dniu zabraknąć kwiatów i pełnych życzliwości słów uczniów skierowanych do grona pedagogicznego. Wykorzystano do tego fragmenty poezji jednej z uczennic klasy II H, Katarzyny Lejkowskiej.
W kontekst uroczystości doskonale wpisała się część artystyczna. Uczniowie klas IIm LO, IIIh LO i Im LO, wykorzystując elementy parodii i groteski, typowych dla Gombrowicza, w pokazie pantomimicznym oddali współczesny obraz szkoły, dla której wciąż aktualne są takie procesy jak: upupianie, przyprawianie komuś gęby, czy zawsze istniejące uwikłanie ucznia, nauczyciela w role społeczne i międzyludzkie interakcje. Atutem przedstawionego obrazu była jakże wymowna muzyka zespołu Pink Floyd i prześmiewczy śmiech Gmbrowicza, kończący etiudę.
Niezwykle znamienne i ponadczasowe są słowa życzeń dla grona pedagogicznego: „ By w ciemnym świecie/ Znaleźć światłość,/ By w cichym smutku znaleźć radość”, oczywiście radość uczenia i wychowywania młodego pokolenia w każdej sytuacji i mimo wszystko.

Szkoła jak u Gombrowicza Szkoła jak u Gombrowicza Szkoła jak u Gombrowicza Szkoła jak u Gombrowicza Szkoła jak u Gombrowicza Szkoła jak u Gombrowicza Szkoła jak u Gombrowicza Szkoła jak u Gombrowicza Szkoła jak u Gombrowicza Szkoła jak u Gombrowicza Szkoła jak u Gombrowicza Szkoła jak u Gombrowicza

  monitoring pozycji            
     

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.