Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły, obecnych i dawnych pracownikach oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowoczesnej historii naszej "samochodówki". Chcemy – czerpiąc z wieloletniej przeszłości, stworzyć lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat, w ciągu których nie tylko zorganizowaliśmy spotkania dawno niewidzianych kolegów bądź współpracowników, ale przede wszystkim poprzez doświadczenie, entuzjazm, a także możliwości materialne, wspieraliśmy obecny system edukacyjny. Systematycznie, poprzez organizację lub finansowanie dodatkowych kursów i szkoleń motywujemy młodzież do osiągania lepszych wyników w nauczaniu. Wspieramy szkolenie zawodowe. Jednocześnie ciągle dbamy o budowanie dobrej atmosfery w szkole i kultywowanie tradycji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły

ZAPRASZAMY

„Jeszcze tylko matura…” – pod takim hasłem przewodnim odbyło się dzisiejsze zakończenie roku szkolnego klas maturalnych naszej szkoły. To niezwykle wzruszające wydarzenie otworzyła seria wyróżnień dla najlepszych lingwistów, sportowców, osób działających na rzecz promocji Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie. Szczególne wyróżnienie z rąk Pani Starosty Gabrielii Lisius otrzymali najlepsi absolwenci, którymi zostali Natalia Rzeppa z klasy IV fT oraz Bartosz Szczypior z klasy IIIp LO. Wszyscy poznali także najbardziej wszechstronnego sportowca, którymi w kategorii dziewcząt została Kinga Stym, a w kategorii chłopców Tomasz Jeżowski (oboje 3b LO), a trzydziestu siedmiu absolwentom podziękowano za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. Nagrodzono także osoby, które ukończyły szkołę z wyróżnieniem, a byli to: Maciej Kożyczkowski (3b LO), Michał Kożyczkowski (3b LO), Maria Hirsch (3h LO), Barbara Kandziora (3h LO), Weronika Gacek (3p LO), Honorata Styn (3p LO).
Pani Dyrektor wręczyła także listy pochwalne dla rodziców absolwentów, którzy szczególnie przysłużyli się promocji naszej szkoły. Część oficjalną zakończyło uroczyste rozdanie świadectw dla wszystkich uczniów klas maturalnych. Dopełnieniem uroczystości było krótkie przedstawienie młodszych uczniów naszej szkoły zatytułowane „Czarny Sen Maturzysty”. Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym uczniom ukończenia szkoły, dziękujemy za wszystkie wspomnienia, którymi wypełniliście mury naszej szkoły i życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym oraz wszelkiej pomyślności w dorosłym życiu.

Stowarzyszenie absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie ufundowało nagrody następującym absolwentom:

Za uzyskanie najlepszych średnich ocen w ciągu trzech i czterech lat nauki nagrody otrzymali:
1. Bartosz Szczypior
absolwent klasy IIIp LO kamerę sportową Sonny
2. Natalia Rzeppa
absolwentka klasy IV FT smartwatch

Za godne reprezentowanie szkoły w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim
w roku szkolnym 2017/2018 nagrody otrzymali:
1. Paweł Maliszewski
absolwent klasy IIIe LO statuetkę i książkę
2. Kornelia Szymańska
absolwentka klasy IIIb LO statuetkę i książkę
3. Paulina Brzeska
absolwentka klasy IIIb LO statuetkę i książkę
4. Monika Marczykowska
absolwentka klasy IIIb LO statuetkę i książkę
5. Oktawia Lewicka
absolwentka klasy IIIb LO statuetkę i książkę
6. Kinga Styn
absolwentka klasy IIIb LO statuetkę i książkę
7. Anna Miszka
absolwentka klasy IIIb LO statuetkę i książkę
8. Tomasz Jeżowski
absolwent klasy IIIb LO statuetkę i książkę
9. Weronika Gacek
absolwentka klasy IIIp LO statuetkę i książkę
10. Olaf Wasielke
absolwent klasy IIIp LO statuetkę i książkę
11. Ewelina Treder
absolwentka klasy IIIp LO statuetkę i książkę
12. Bartosz Szczypior
absolwent klasy IIIp LO statuetkę i książkę
13. Karlina Łukasik
absolwentka klasy IIIh LO statuetkę i książkę
14. Katarzyna Fusowska
absolwentka klasy IIIh LO statuetkę i książkę
15. Weronika Czapp
absolwentka klasy IIIh LO statuetkę i książkę
16. Kamil Piperski
absolwent klasy IVb T statuetkę i książkę
17. Marco Pałasz
absolwent klasy IVb T statuetkę i książkę
18. Damian Borkowski
absolwent klasy IVb T statuetkę i książkę
19. Karolina Trowska
absolwentka klasy IV FT statuetkę i książkę
20. Monika Bollin
absolwentka klasy IV FT statuetkę i książkę

Za wkład i zaangażowanie w dokumentowanie fotograficzne wydarzeń i imprez związanych
z działalnością szkoły nagrody otrzymały:
1. Karolina Soitz
absolwentka klasy IV FT książkę
2. Kinga Dalecka
absolwentka klasy IV FT książkę

18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) Najlepsi uczniowie Bartosz Szczypior i Natalia Rzeppa ↑ 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) Nagrodzeni przez Stowarzyszenie Wejhera ↑ 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) Najlepszy sportowiec Kinga Styn ↑ 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) Najlepszy sportowiec Tomasz Jeżeowski ↑ 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) Nagrodzeni sportowcy reprezentujący szkołę na zawodach sportowych ↑ 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) Rodzice otrzymali listy gratulacyjne od dyrekcji szkoły ↑ 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) Certyfikaty C1 z języka niemieckiego dla absolwentów ↑ 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) Klasa IIIb Liceum ↑ 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) Klasa IIIh Liceum ↑ 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) Klasa IIIp Liceum ↑ 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) Klasa IIIe Liceum ↑ 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) Klasa IVa Technikum ↑ 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) Klasa IVb Technikum ↑ 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) Klasa IV FT Technikum ↑ 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB) 18_04_27_zakonczenie_03 (79 kB)

  monitoring pozycji            
     

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.