O naszej szkole
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o Nas - absolwentach szkoły oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Naszym celem jest stworzenie organizacji, w której każdy odnajdzie coś dla siebie - oferujemy nie tylko spotkania i zjazdy absolwentów, ale możliwości spotkania wielu interesujących ludzi i tworzenia historii naszej "samochodówki".

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat. Ten czas, to wspólne działanie wszystkich, którym samochodówka jest bliska.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. Wypełnienie deklaracji, wpłata składki członkowskiej oraz zadeklarowanie chęci działania.

W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły.

ZAPRASZAMY

Historia szkoły w pigułce


Udokumentowana historia szkoły to 68 lat. Jednak uważamy, że szkoła istnieje dłużej, bo jej początków można szukać w 1920 roku, kiedy to powołana została w Wejherowie pierwsza szkoła zawodowa, której - na co wskazują powiązane drogą dedukcji i rozsiane po różnych źródłach historycznych fakty i wzmianki w kronikach szkolnych, ogłoszeniach rekrutacyjnych - jesteśmy bezpośrednimi kontynuatorami. Niestety, na tę chwilę nie posiadamy żadnych oficjalnych dokumentów potwierdzających to nasze przekonanie.
Poniżej więc prezentujemy historię szkoły w pigułce od 1945 roku.

  DATA  
  WYDARZENIE  
  01.10.1945     Po 6 latach przerwy spowodowanej wybuchem II wojny światowej przystępuje   
  do pracy Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Wejherowie   
  XX.02.1947     Przemianowanie nazwy dotychczasowej szkoły dokształcającej
  na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową w Wejherowie
  XX.02.1948   Otrzymanie przez szkołę własnego budynku przy ul. Dworcowej 7
  01.09.1950   Powołanie Zasadniczej Szkoły Samochodowej w Wejherowie
  01.09.1956   Powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących w Wejherowie
    1957/58   Przemianowanie nazwy Zasadniczej Szkoły Samochodowej
  na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Wejherowie
  01.09.1957   Powołanie dodatkowo Zasadniczej Szkoły Gospodarczej w Wejherowie
    1962/63   Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku powołanie
  Zasadniczej Szkoły Handlowej
w Wejherowie
  01.09.1967   Oddanie do użytku nowego budynku dydaktycznego wraz z salą sportową
  i warsztatami szkolnymi przy ul. Sobieskiego 344 (obecna lokalizacja)
  01.09.1970   Decyzją Kuratorium w Gdańsku przemianowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej   na Zasadniczą Szkołę Samochodową w Wejherowie
  01.09.1973   Powołanie Technikum Samochodowego dla Pracujących w Wejherowie
  01.09.1975   Powołanie Technikum Samochodowego 3-letniego dla młodzieży w Wejherowie
  01.01.1980   Powołanie Zespołu Szkół Samochodowych w Wejherowie
  14.10.1982   Nadanie Zespołowi Szkół Samochodowych imienia „Jakuba Wejhera”
  oraz wręczenie sztandaru szkole
  01.09.1991   Powołanie Technikum Samochodowego 5-letniego
  01.09.1999   Powołanie Liceum Technicznego o profilu mechanicznym
  16.12.1999   Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego o likwidacji Warsztatów Szkolnych
  10.10.2000   Uroczystości 50-lecia istnienia szkoły samochodowej
  i I Zjazd Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników
  01.09.2002   Przemianowanie nazwy Zespołu Szkół Samochodowych im. Jakuba Wejhera na
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera
  01.09.2002   Powołanie Technikum nr 3
  01.09.2002   Powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
  01.09.2002   Powołanie III Liceum Profilowanego
  01.09.2002   Powołanie V Liceum Ogólnokształcącego
  01.09.2003   Otwarcie na miejscu byłych warsztatów szkolnych nowej hali sportowej
  05.10.2004   Uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej
  15.10.2010   II Zjazd Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników z okazji 65-lecia istnienia szkoły
  22.09.2014   Rozpoczęcie budowy nowej hali warsztatów szkolnych,
  z dwiema pracowniami fotograficznymi
  17.06.2015   Uroczyste oddanie do użytku nowej hali warsztatów szkolnych
  23.09.2015   Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły  połączony z poświęceniem dwóch nowych
  pracowni fotograficznych połączonej z nadaniem nowego sztandaru szkole
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
© 2011 Stowarzyszenie Wejhera, Maciej Skok