O naszej szkole
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o Nas - absolwentach szkoły oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Naszym celem jest stworzenie organizacji, w której każdy odnajdzie coś dla siebie - oferujemy nie tylko spotkania i zjazdy absolwentów, ale możliwości spotkania wielu interesujących ludzi i tworzenia historii naszej "samochodówki".

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat. Ten czas, to wspólne działanie wszystkich, którym samochodówka jest bliska.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. Wypełnienie deklaracji, wpłata składki członkowskiej oraz zadeklarowanie chęci działania.

W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły.

ZAPRASZAMY

Patron szkoły - Jakub Wejher


Jakub Wejher (Weiher) herbu Skarzyna był najstarszym synem wojewody malborskiego następnie chełmińskiego Jana Weihera i starościanki mirachowskiej Anny Szczawińskiej. Nauki pobierał w kolegium Hozjanum w Braniewie (jezuickim), na dworze królewskim - będąc pokojowcem królewicza Władysława oraz na uniwersytecie bolońskim. Po zakończeniu studiów wziął udział w Wojnie Trzydziestoletniej, walcząc po stronie Ligi Katolickiej, m. in. pod dowództwem Alberchta von Wallensteina. Za zasługi wojenne otrzymał od cesarza Ferdynanda II tytuł hrabiowski.
Jakub Wejher
Po powrocie do kraju wziął udział w kampanii smoleńskiej króla Władysława IV. W czasie tej wyprawy pod miastem Biała miało miejsce zdarzenie, które zaważyło na dalszym życiu Jakuba - kiedy został żywcem zasypany w okopie złożył ślubowanie, że jeżeli wyjdzie z opresji cało, wszelkimi siłami będzie szerzył sławę bożą i wybuduje kościół na część św. Trójcy i św. Franciszka.
Ocalawszy Jakub Wejher ustatkował się i w 1636 ożenił się z Anną Elżbietą Schaffgotsch, pochodzącą z rodu spokrewnionym ze śląskimi Piastami. Za liczne zasługi wojenne i prace inżynierskie został nagrodzony starostwem człuchowskim i bytowskim, urzędem kasztelana chełmińskiego i urzędem wojewody malborskiego, stając się tym samym jednym z najważniejszych w kraju senatorów. Część ślubów spełnił w 1643 r. budując w obrębie rodowych dóbr rzucewskich kościół p.w. św. Franciszka. Przy świątyni Wejher lokował osadę miejską zwaną Wejherowską Wolą. W późniejszych latach ufundował w niej klasztor franciszkanów i kalwarię, oraz wystarał się w 1650 roku u króla Jana Kazimierza o przywilej miejski dla swej osady, zwanej odtąd Wejheropolis.
W kwietniu 1650 r. umiera po porodzie syna, żona Anna Elżbieta, a w listopadzie jego syn. W tymże 1650 r. Jakubowi Wejherowi po długoletnich staraniach przy tutejszym klasztorze za zgodą Samuela z Obór Czosnowskiego administratora diecezji włocławskiej i pomorskiej udaje się założyć szkołę klasztorną. W następnym roku bierze udział w jednej z największych, a może największej bitwie XVII wiecznej Europy,pod Beresteczkiem. W decydującym dniu tej bitwy to jest 30 czerwca 1651 r. oddziały rajtarskie wojewody Jakuba Wejhera wraz z gwardią królewską i rajtarią Bogusława Radziwiłła stanowiły bezpośrednie oparcie chorągwi husarskich w których znajdował się król podczas bitwy. W krytycznym momencie bitwy król Jan Kazimierz, aby odeprzeć atak tatarów pod dowództwem Nuradyna, rzuca do ataku pospolite ruszenie prawdopodobnie wsparte rajtarią Bogusława Radziwiłła, w której szeregach mógł walczyć Jakub Wejher. We wrześniu 1652 r. bierze ślub z Joanną Katarzyną Radziwiłłówną.
Jakub Wejher_01
W lipcu 1655 roku rozpoczyna się okres zwany w historii Polski potopem szwedzkim. Szwedzi uderzają na Wielkopolskę, Prusy Królewskie zostawiając w spokoju. Ale we wrześniu flota szwedzka przybywa do brzegu pruskiego aby zdobyć Puck, przygotowując pozycje wyjściowe do oblężenia Gdańska. Jakub Wejher dowodząc wojskami polskimi w Pucku, "...który flotę szwedzką zmusił do ustąpienia i zaniechania swych planów" uniemożliwił desant wojsk szwedzkich w Pucku. Rok 1656 to obrona Malborka, ale po dwóch miesiącach oblężenia zgodził się na honorową kapitulację. Jeszcze w tym roku bierze udział w bitwie warszawskiej. Jako jeden z zaufanych doradców Jana Kazimierza walczył u boku króla w licznych bitwach, brał czynny udział w życiu politycznym kraju. Towarzysząc królowi w wyjeździe do Gdańska zmarł po krótkiej chorobie i został pochowany w kościele św. Mikołaja, ale w 1658 r. przeniesiono jego szczątki do krypty kościoła franciszkanów, tam gdzie spoczywają jego żony i dzieci.
Jakub Wejher był dwukrotnie żonaty, ale jego męscy potomkowie zmarli w dzieciństwie. Znaczną część majątku po magnacie - zwłaszcza dobra rzucewsko-wejherowskie odziedziczyli Radziwiłłowie, z rąk których otrzymali je Sobiescy.

KALENDARIUM
1609	- narodziny Jakuba Wejhera
1629-32 - udział w wojnie trzydziestoletniej
1632 	- objęcie funkcji pułkownika wojsk królewskich
1633-34 - udział w wojnie smoleńskiej
1634 	- ślubowanie pod Białą
1635 	- nadzór nad budową fortów morskich we Władysławowie i Kazimierzowie
1636 	- ślub z Anną Elżbietą Schaffgotsch
1643 	- budowa kościoła św. Franciszka, objęcie urzędu wojewody malborskiego,
	  lokacja osady miejskiej Wejherowska Wola
1648 	- fundacja w Wejherowskiej Woli klasztoru franciszkanów
1649 	- fundacja kalwarii, budowa pierwszych kaplic
1650	- prawa miejskie dla Wejherowskiej Woli (13 styczeń), śmierć żony
1651	- udział w wojnie kozackiej i w bitwie pod Beresteczkiem
1652	- ślub z Joanną Katarzyną Radziwiłłówną
1655	- objęcie funkcji generała ziem pruskich, obrona Pucka
1656	- obrona Malborka, udział w bitwie warszawskiej
1657	- śmierć Jakuba Wejhera (20 luty)
1658	- przeniesienie szczątków wojewody do Wejherowa,
	  do krypty kościoła franciszkanów
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
© 2011 Stowarzyszenie Wejhera, Maciej Skok