O Stowarzyszeniu
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o Nas - absolwentach szkoły oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Naszym celem jest stworzenie organizacji, w której każdy odnajdzie coś dla siebie - oferujemy nie tylko spotkania i zjazdy absolwentów, ale możliwości spotkania wielu interesujących ludzi i tworzenia historii naszej "samochodówki".

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat. Ten czas, to wspólne działanie wszystkich, którym samochodówka jest bliska.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. Wypełnienie deklaracji, wpłata składki członkowskiej oraz zadeklarowanie chęci działania.

W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły.

ZAPRASZAMY

Regulamin nagradzania uczniów przez Stowarzyszenie Wejhera


ABSOLWENCI SZKOLY
Nagrody rzeczowe otrzymują:
 1. Najlepszy uczeń/uczennica uzyskujący najwyższą średnią w ciągu całego cyklu nauki (minimum 4,76)
  osobno dla następujących typów szkół:
  • liceum ogólnokształcące
  • technikum nr 3 (dla klas mechanicznych i fototechnika osobno)
  • zasadnicza szkoła zawodowa nr 2
 2. Uczeń/uczennica reprezentujący szkołę w ogólnopolskich lub wojewódzki konkursach czy zawodach i zajmujący miejsca od I-IV, pod warunkiem że:
  • zawody wojewódzkie są wpisane do kalendarza imprez przez Kuratoria Oświaty lub związki sportowe, lub
  • zawody/konkursy posiadają co najmniej dwa szczeble eliminacji (nie licząc wewnątrzszkolnych)
  • otrzymali z zachowania co najmniej ocenę dobrą
  • nie mają poprawki z żadnego przedmiotu
 3. Uczeń/uczennica którzy działali aktywnie na rzecz szkoły lub Stowarzyszenia (w ciągu całego cyklu kształcenia),
  otrzymali z zachowania co najmniej ocenę dobrą i nie mają poprawki z żadnego przedmiotu.
 4. O przyznaniu nagród decyduje Zarząd Stowarzyszenia

UCZNIOWIE UZYSKUJACY PROMOCJE Z KLASY DO KLASY
Nagrody rzeczowe lub inne otrzymują:
 1. Najlepszy uczeń/uczennica uzyskujący najwyższą średnią w ciągu roku szkolnego (minimum 4,76)
  osobno dla następujących typów szkół:
  • liceum ogólnokształcące
  • technikum nr 3 (dla klas mechanicznych i fototechnika osobno)
  • zasadnicza szkoła zawodowa nr 2
 2. Uczeń/uczennica reprezentujący szkołę w ogólnopolskich lub wojewódzki konkursach czy zawodach i zajmujący miejsca od I-IV, pod warunkiem że:
  • zawody wojewódzkie są wpisane do kalendarza imprez przez Kuratoria Oświaty lub związki sportowe, lub
  • zawody/konkursy posiadają co najmniej dwa szczeble eliminacji (nie licząc wewnątrzszkolnych)
  • otrzymali z zachowania co najmniej ocenę dobrą
  • nie mają poprawki z żadnego przedmiotu
 3. Uczeń/uczennica którzy działali aktywnie na rzecz szkoły lub Stowarzyszenia (w ciągu całego cyklu kształcenia),
  otrzymali z zachowania co najmniej ocenę dobrą i nie mają poprawki z żadnego przedmiotu.
 4. O przyznaniu nagród decyduje Zarząd Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
© 2011 Stowarzyszenie Wejhera, Maciej Skok