Zasadnicza Szkoła Samochodowa
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o Nas - absolwentach szkoły oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Naszym celem jest stworzenie organizacji, w której każdy odnajdzie coś dla siebie - oferujemy nie tylko spotkania i zjazdy absolwentów, ale możliwości spotkania wielu interesujących ludzi i tworzenia historii naszej "samochodówki".

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat. Ten czas, to wspólne działanie wszystkich, którym samochodówka jest bliska.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. Wypełnienie deklaracji, wpłata składki członkowskiej oraz zadeklarowanie chęci działania.

W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły.

ZAPRASZAMY
Zasadnicza Szkoła Samochodowa
w Wejherowie

Rocznik 1952

Klasa: A
Wychowawca: Władysław Kowalski
Zawód: Elektromonter samochodowy
  1. Baranowski Władysław
  2. Bazelak Adam
  3. Burczyk Irena
  4. Ciecierska Eugenia
  5. Detlaf Jan
  6. Elandt Zygmunt
  7. Hebel Edmund
  8. Hinz Józef
  9. Kolonista Henryk
10. Krampichowski Franciszek
11. Kupferschmidt Wacław
12. Langa Jan
13. Malinowska Barbara
14. Małachowski Jan
15. Oleszczuk Tadeusz
16. Pietruszewski Juliusz
17. Pietrzyk Helena
18. Rozenkranc Klemens
19. Rutz Stanisław
20. Sikora Alojzy
21. Spica Brunon
22. Szwinka Alfons
23. Tobiaska Irena

Klasa: B
Wychowawca: Stefan Makurat
Zawód: Ślusarz samochodowy
  1. Albecki Bolesław
  2. Białk Jan
  3. Bochentin Władysław
  4. Dettlaff Witold
  5. Doering Antoni
  6. Duda Zdzisław
  7. Gorączka Stefan
  8. Hasuka Jerzy
  9. Hewelt Alfons
10. Hinc Brunon
11. Hinc Gerard
12. Jordan Norbert
13. Kalwig Ignacy
14. Kończalik Stanisław
15. Koss Werner
16. Koszałka Józef
17. Kujoth Stanisław
18. Kupferschmidt Alfons
19. Kustusz Antoni
20. Kwidziński Stanisław
21. Lange Kazimierz
22. Lessnau Antoni
23. Miotk Stefan
24. Piasecki Bernard
25. Piask Zygmunt
26. Post Bronisław
27. Potrykus Roman
28. Rosenkranz Franciszek
29. Roszman Józef
30. Siewert Alfred
31. Studziński Jan
32. Szankin Gerard
33. Wypychowski Henryk

Klasa: C
Wychowawca: Helena Mrozińska
Profil: Ogólny
  1. Abraham Edmund
  2. Block Irena
  3. Bojke Małgorzata
  4. Borski Stefan
  5. Cirocki Paweł
  6. Czaja Irena
  7. Doering Urszula
  8. Dybowska Teresa
  9. Elandt Maria
10. Filip Edmund
11. Gojka Ludwik
12. Jaks Janina
13. Kohnke Janina
14. Kramp Stanisław
15. Kramp Teresa
16. Kupc Teresa
17. Lange Teresa
18. Lezner Alfons
19. Liedke Małgorzata
20. Maćkowska Danuta
21. Melcer Jan
22. Miotk Stefania
23. Nacmer Jan
24. Olszewska Helena
25. Ostrowski Edmund
26. Pawlak Marcin
27. Piepiórka Jadwiga
28. Pletzke Aniela
29. Puzdrowski Roman
30. Rozynek Teresa
31. Słowy Stanisława
32. Taube Maria
33. Went Kazimiera
34. Zwierski Jerzy

Klasa: D
Wychowawca: Leon Bordin
Profil: Handlowy
  1. Arendt Alojzy
  2. Block Stanisław
  3. Ceynowa Wanda
  4. Dampc Jadwiga
  5. Dunst Leon
  6. Dzienisz Joanna
  7. Fichte Zygmunt
  8. Kaczmarek Maria
  9. Kustusz Kazimierz
10. Kwiatkowski Henryk
11. Nacz. Joanna
12. Szlaz Irena
13. Werochowski Antoni

Wybierz inny rocznik ukończenia
¦  1952 ¦  1953 ¦  1954 ¦  1955 ¦  1956 ¦  1957 ¦  1970 ¦  1971 ¦  1972 ¦  1973 ¦  1974 ¦  1975 ¦  1976 ¦  1977  ¦
¦  1978 ¦  1979 ¦  1980 ¦  1981 ¦  1982 ¦  1983 ¦  1984 ¦  1985 ¦  1986 ¦  1987 ¦  1988 ¦  1989 ¦  1990 ¦  1991  ¦
¦  1992 ¦  1993 ¦  1994 ¦  1995 ¦  1996 ¦  1997 ¦  1998 ¦  1999 ¦  2000 ¦  2001 ¦  2002 ¦  2003  ¦
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
www.stowarzyszenie-wejhera.pl; Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
© 2011 Stowarzyszenie Wejhera, Maciej Skok