Zasadnicza Szkoła Samochodowa
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o Nas - absolwentach szkoły oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Naszym celem jest stworzenie organizacji, w której każdy odnajdzie coś dla siebie - oferujemy nie tylko spotkania i zjazdy absolwentów, ale możliwości spotkania wielu interesujących ludzi i tworzenia historii naszej "samochodówki".

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat. Ten czas, to wspólne działanie wszystkich, którym samochodówka jest bliska.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. Wypełnienie deklaracji, wpłata składki członkowskiej oraz zadeklarowanie chęci działania.

W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły.

ZAPRASZAMY
Zasadnicza Szkoła Samochodowa
w Wejherowie

Rocznik 1974

Klasa: A
Wychowawca: Anna Szczepanik
Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych
  1. Cierocki Kazimierz
  2. Czerwiński Andrzej
  3. Dampc Andrzej
  4. Frąszczak Wojciech
  5. Garski Janusz
  6. Giemza Ryszard
  7. Jaskólski Zdzisław
  8. Kahlau Janusz
  9. Kierznikowicz Mirosław
10. Klas Roman
11. Klejsa Jerzy
12. Kołucki Ryszard
13. Krause Zbigniew
14. Labuda Tadeusz
15. Mielewczyk Stanisław
16. Murawski Marek
17. Mutka Jan
18. Opanowicz Franciszek
19. Parus Kazimierz
20. Pohnke Marian
21. Pomajda Tomasz
22. Prena Jerzy
23. Richert Franciszek
24. Ruszewski Zenon
25. Rzeszutek Ryszard
26. Strelau Mirosław
27. Szkaradkiewicz Stanisław
28. Tabaka Eugeniusz
29. Waldowski Marian
30. Wąsik Krzysztof
31. Woss Andrzej
32. Wypijewski Jan
33. Zielke Florian
34. Zielonka Łukasz

Klasa: B
Wychowawca: Czesław Kamiński
Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych
  1. Bianga Bogusław
  2. Bigus Roman
  3. Borkowski Jerzy
  4. Bujak Konrad
  5. Gawiński Jacek
  6. Greń Ryszard
  7. Grębosz Mieczysław
  8. Hopa Henryk
  9. Jankiewicz Andrzej
10. Kałduński Mirosław
11. Karwowski Wojciech
12. Klein Roman
13. Koepke Kazimierz
14. Kotlewski Piotr
15. Kupferschmidt Adam
16. Kwidziński Zbigniew
17. Lubner Zbigniew
18. Malicki Zbigniew
19. Niepiekło Tadeusz
20. Pawlicki Jurand
21. Pelzner Piotr
22. Piwka Andrzej
23. Poćwiardowski Józef
24. Puchacz Arkadiusz
25. Renusz Andrzej
26. Roraf Stanisław
27. Srok Tadeusz
28. Szmyt Ryszard
29. Walaszkowski Kazimierz
30. Wojciechowski Tadeusz
31. Zalewski Jerzy

Klasa: C
Wychowawca: Andrzej Tokarski
Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych
  1. Banaszkiewicz Krzysztof
  2. Baranowski Bogusław
  3. Bargański Bronisław
  4. Bochentyn Jan
  5. Browarczyk Wiesław
  6. Chmieliński Andrzej
  7. Dampc Tomasz
  8. Dułak Józef
  9. Jereczek Czesław
10. Jurek Bogdan
11. Kalwaczyński Piotr
12. Kierznikiewicz Henryk
13. Kozłowski Janusz
14. Licbarski Wojciech
15. Majtczak Jerzy
16. Malinowski Bogdan
17. Mańka Bogusław
18. Migga Piotr
19. Miotk Piotr
20. Niedbała Janusz
21. Nowakowski Andrzej
22. Rogacki Lech
23. Rosolak Andrzej
24. Selonka Romuald
25. Sirocki Mirosław
26. Sokołek Jerzy
27. Stolc Ryszard
28. Szymaniuk Adolf
29. Topp Rajmund
30. Zieliński Roman
31. Zwara Andrzej

Klasa: D
Wychowawca: Jan Perłowski
Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych
  1. Bach Jan
  2. Bryk Józef
  3. Dampc Eugeniusz
  4. Demczuk Jan
  5. Demczuk Zbigniew
  6. Dudko Stefan
  7. Frey Marek
  8. Frysztek Jerzy
  9. Gryko Janusz
10. Jarmoliński Henryk
11. Krasowiak Ryszard
12. Krause Henryk
13. Kreczmer Andrzej
14. Kulesza Andrzej
15. Kurowski Franciszek
16. Kwiatkowski Kszysztof
17. Malek Waldemar
18. Miszka Czesław
19. Nakoneczny Andrzej
20. Radzikowski Roman
21. Rompca Janusz
22. Samel Jerzy
23. Skibicki Stanisław
24. Szulc Wacław
25. Slesarow Jerzy
26. Śliwiński Jerzy
27. Twork Jarosław
28. Wasylka Tadeusz
29. Wróbel Ryszard
30. Wrześniewski Zbigniew
31. Wierzbowski Andrzej

Klasa: E
Wychowawca: Andrzej Borzyszkowski
Zawód: Kierowca - mechanik pojazdów samochodowych
  1. Borkowski Bogusław
  2. Conradi Jerzy
  3. Czaja Zbigniew
  4. Czygir Sławomir
  5. Dempc Wacław
  6. Formella Edward
  7. Gojtowski Roman
  8. Kukulski Paweł
  9. Linda Grzegorz
10. Lunitz Janusz
11. Łukowicz Roman
12. Machaliński Stefan
13. Marzecki Jerzy
14. Ociepka Andrzej
15. Ostapiak Stanisław
16. Petk Jerzy
17. Piepiórka Karol
18. Potrykus Piotr
19. Rogowski Mirosław
20. Smyk Jan
21. Stasiak Krzysztof
22. Styczewski Krzysztof
23. Sygut Andrzej
24. Syldatk Andrzej
25. Szultk Jerzy
26. Śledziński Zbigniew
27. Wejher Leonard
28. Wiśniewski Adam
29. Zakolwski Jerzy
30. Zakrzewski Mieczysław
31. Zalewski Roman
32. Zalewski Witold

Klasa: F
Wychowawca: Eliza Kościuk
Zawód: ...
  1. Abraham Edmund
  2. Bielski Andrzej
  3. Brzeziński Tadeusz
  4. Bryl Wiesław
  5. Chmiel Mirosław
  6. Foltyński Marek
  7. Gajewski Marek
  8. Gudel Grzegorz
  9. Kamiński Zbigniew
10. Kass Zygmunt
11. Koy Zbigniew
12. Kosiorek Jan
13. Krzyżanowski Leszek
14. Marcola Zbigniew
15. Milewczyk Jerzy
16. Miotk Paweł
17. Nowak Wojciech
18. Ostaszewski Zdzisław
19. Płocki Andrzej
20. Rohda Andrzej
21. Sasowski Ryszard
22. Stasiak Krzysztof
23. Skowroński Bogdan
24. Ślusarczyk Piotr
25. Siewert Edward
26. Tymoszuk Zbigniew
27. Walkusz Tadeusz
28. Zalewski Jerzy
29. Ziegert Krzysztof

Klasa: G
Wychowawca: ...
Zawód: ...
  1. Bargański Zygmunt
  2. Blaszke Jan
  3. Blok Benedykt
  4. Czaja Piotr
  5. Dybowski Henryk
  6. Ferdynus Czesław
  7. Ferra Andrzej
  8. Formela Tadeusz
  9. Frankiewicz Bernard
10. Galikowski Roman
11. Hebel Kazimierz
12. Hintzke Jacek
13. Kankowski Tadeusz
14. Kieczka Jerzy
15. Klein Marian
16. Kleppin Zygmunt
17. Klinger Marek
18. Krzebietke Józef
19. Kunikowski Marian
20. Lemke Krzysztof
21. Lesner Jerzy
22. Lessnau Tadeusz
23. Lewandowski Bogdan
24. Mathea Marian
25. Nikityn Zbigniew
26. Plichta Eligiusz
27. Pranga Stanisław
28. Rajkowski Jerzy
29. Richert Tadeusz
30. Sadowski Jerzy
31. Samsel Zbigniew
32. Semmerling Wojciech
33. Sikora Stanisław
34. Szopiński Kazimierz
35. Winiecki Mirosław
36. Zagierski Krzysztof

Wybierz inny rocznik ukończenia
¦  1952 ¦  1953 ¦  1954 ¦  1955 ¦  1956 ¦  1957 ¦  1970 ¦  1971 ¦  1972 ¦  1973 ¦  1974 ¦  1975 ¦  1976 ¦  1977  ¦
¦  1978 ¦  1979 ¦  1980 ¦  1981 ¦  1982 ¦  1983 ¦  1984 ¦  1985 ¦  1986 ¦  1987 ¦  1988 ¦  1989 ¦  1990 ¦  1991  ¦
¦  1992 ¦  1993 ¦  1994 ¦  1995 ¦  1996 ¦  1997 ¦  1998 ¦  1999 ¦  2000 ¦  2001 ¦  2002 ¦  2003  ¦
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
www.stowarzyszenie-wejhera.pl; Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
© 2011 Stowarzyszenie Wejhera, Maciej Skok