Dzień Komisji Edukacji Narodowej

11.10.2018r. obchodziliśmy  Dzień Edukacji Narodowej. Wprowadzenie sztandaru oraz odśpiewanie hymnu narodowego rozpoczęło oficjalną część obchodów święta nauczycieli. Na nowej hali zgromadziło się przeszło trzystu uczniów, którzy za moment mieli przystąpić do ślubowania. Jako pierwsza głos zabrała  Pani Dyrektor Anna Wilk, która powitała pierwszoklasistów, podziękowała nauczycielom za dotychczasowe zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły, która rozpoczęła się specjalną piosenką dla polonistów do słów Mirosława Odynieckiego w wykonaniu Karoliny Dampc (do muzyki Zosi Roszman). Królowej nauk – matematyce, pokłoniła się Martyna Ronowska i Adrian Dymkowski, recytując wiersz Juliana Tuwima. Nie obyło się bez koncertu życzeń. Karolina Bryła i Anna Gwidzdalska oraz szkolny zespół AUTOGRAM zachęcali publiczność do wspólnego śpiewania. Wszystko zostało zamknięte życzeniami od wychowanków oraz prezentacją ze zdjęciami nauczycieli, co wzbudziło gromki śmiech a nawet łzy wzruszenia. Tym sympatycznym akcentem zakończyły się obchody uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 4.