III Forum Samorządów Uczniowskich

18 października 2018 r. w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi odbyło się III Forum Samorządów Uczniowskich, w którym wzięły udział Rady Młodzieży z 8 szkół naszego powiatu. Celem forum było propagowanie idei samorządności wśród młodzieży szkolnej zaangażowanej w działania społeczne. Młodzież zdobyła również doświadczenia, które przydadzą się w dorosłym życiu. Uczniowie spotkanie zaczęli od warsztatów z panem Andrzejem Skibą z Instytutu Debat Publicznych, który podkreślał, jak ważne są min.: umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentacja czy też odpowiedzialność.

Główną częścią forum były prezentacje w formie multimedialnej (podziękowania składamy Karolinie Marzec) z elementami wykładu i dramy dotyczące działań podjętych przez poszczególne samorządy uczniowskie w roku szkolnym 2018/2019. Tegorocznym hasłem było: „Zamień komórkę na szarą”. Nasza drużyna zaprezentowała również skróconą wersje debaty oxfordzkiej, w której po stronie liderów stanęli: Kuba Woźniak i Karolina Hass, a po stronie opozycji: Daria Szela i Fabian Hubiński. Debata zakończyła się wystąpieniem marszałka (Maksymilian Rudnik), który podkreślił, że nie można całkowicie rezygnować z używania telefonów komórkowych, należy jedynie nie zapominać jednocześnie o komórkach szarych.

Podsumowaniem III Forum Samorządów było wręczenie przez Panią Starostę – Gabrielę Lisius i Panią Dyrektor ZS nr 1 w Rumi – Lucynę Penkowską certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w Kongresie oraz podpisanie Priorytetów, które uwzględniają główne hasła i motywy przyświecające powiatowym samorządom uczniowskim.