Warsztaty fotograficzne „Piaśnica – Kultura Miejsca”

Zintegrowana młodzież klas Fototechnika pod opieką swoich nauczycieli wzięła udział w warsztatach fotograficznych, będących częścią projektu interdyscyplinarnych zdarzeń łączących różne dziedziny sztuki, związanych z kulturą Piaśnicy i determinującą tę kulturę Zbrodnią Piaśnicką. Program warsztatów fotograficznych obejmuje cykl spotkań zorganizowanych przez Fundację Sedlaka pod przewodnictwem fotografa – Piotra Kaningowskiego.

Pierwszy etap projektu: 19-20.10.2018r. mamy już za sobą. Polegał on na wykonaniu zdjęć portretowych, pejzażowych oraz ujęciu detali, które każą nam się zatrzymać i zastanowić nad bolesną historią, mającą miejsce w piaśnickich lasach. Młodzież miała okazję w niecodzienny sposób podejść do tematu portretu, gdyż krajobraz piaśnickich monumentów oraz gra światła i cienia nakazuje „inaczej” spojrzeć na człowieka i sens jego istnienia. Kolejne spotkanie miało miejsce w przepięknym parku w Krokowej oraz w pomieszczeniach tamtejszego zamku. W mrocznym, piwnicznym klimacie uczniowie nauczyli się jak radzić sobie z fotografią na tzw. długich czasach i skorzystać ze światła świecy, by wyczarować zapisany obraz w postaci serca lub innego kształtu wymyślonego w swojej wyobraźni i nie tylko…

Poprzez zorganizowane zajęcia plenerowe uczniowie naszej szkoły tworzą część projektu realizowanego przy współpracy społeczności, szkół i instytucji kultury powiatu wejherowskiego, kadr uczelni wyższych województwa pomorskiego, przy dofinansowaniu: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Pomorskiego, Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Gminy Wejherowo, Miasta Wejherowo. Przed nami jeszcze spotkanie podsumowujące cykl warsztatów z panem Piotrem Kaningowskim oraz konferencja w Europejskim Centrum Solidarności dnia 22 listopada 2018 roku, połączona z wystawą najciekawszych fotografii naszych uczniów. W myśl słów ks. prałata Daniela Nowaka „Bo nie o śmierć tu chodzi, ale o życie”, które są mottem przewodnim całego przedsięwzięcia, celem projektu jest realizacja działania, łączącego społeczność, budującego tożsamość narodową i sprzyjającego pokojowej przyszłości.