Podsumowanie Pomorskiej Akademii Kompetencji Obywatelskich

14 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się gala podsumowująca projekt „Pomorska Akademia Kompetencji Obywatelskich”. W jej ramach przeprowadzona została pokazowa debata pt. „W odzyskaniu polskiej niepodległości dyplomacja była ważniejsza od czynu zbrojnego”. Absolwentom projektu w tym przedstawicielom naszych uczniów Karolinie Hass, Juli Godlewskiej, Fabianowi Hubińskiemu z klasy 2P oraz Darii Szela z klasy 2E wręczono również pamiątkowe certyfikaty ukończenia Akademii.

Podczas kilkumiesięcznego programu uczestnicy programu wzięli udział w szeregu działań edukacyjnych: szkoleniach, wykładach, tutoringach i debatach obywatelskich. Młodzi ludzie rozwijali swoje kompetencje miękkie, jak i nabywali wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

Projekt został zrealizowany przez Instytut Debaty Publicznej ze środków programu FIO Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.