Dokumenty

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

 

Jeśli chcesz skorzystać z naszej propozycji i wstąpić do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PZS nr 4,

prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji. Zgodę wyrazisz jedynie własnoręcznym podpisem pod wypełnioną deklaracją.

 

 1. Ściągnij druk deklaracji w formacie PDF  1. Ściągnij druk deklaracji w formacie Word
 2. Wydrukuj i wypełnij deklarację  2. Wypełnij deklarację na komputerze
 3. Podpisz deklarację  3. Podpisz deklarację komputerowo
 4. Wypełnioną deklarację prześlij pocztą na adres:      Stowarzyszenie

Absolwentów i Przyjaciół

Zespołu Szkół Samochodowych

i Ponadgimnazjalnych nr 4 im. J.Wejhera,

ul. Sobieskiego 344, p.204,

84-200 Wejherowo

 4. Wypełnioną deklarację prześlij na adres e-mail:

stowarzyszenie-wejhera@wp.pl

 5. Możesz również zeskanować wypełnioną

deklarację i wysłać ją w formacie JPG na adres e-mail:

stowarzyszenie-wejhera@wp.pl

 5. Możesz również zeskanować wypełnioną

deklarację i wysłać ją w formacie JPG na adres e-mail:

stowarzyszenie-wejhera@wp.pl

 6. Wpłać składkę członkowską do banku

lub skarbnikowi Stowarzyszenia:

Multibank: 24 1140 2017 0000 4402 1108 6735

 6. Wpłać składkę członkowską do banku

lub skarbnikowi Stowarzyszenia:

Multibank: 24 1140 2017 0000 4402 1108 6735

 7. Po zatwierdzeniu przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia

przez Zarząd otrzymasz pocztą legitymację członkowską.

Legitymacja jest w trakcie przygotowania

 7. Po zatwierdzeniu przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia

przez Zarząd otrzymasz pocztą legitymację członkowską.

Legitymacja jest w trakcie przygotowania