Kontakt

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4

IM. JAKUBA WEJHERA W WEJHEROWIE


Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego –

Rejestru Stowarzyszeń,

Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji

oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem:
0000315155


Numer REGON:
220694535

Numer NIP:
588-22-95-660

Siedziba Stowarzyszenia:
84-200 Wejherowo,

ul. Sobieskiego 344 (szkoła)

p. 204


Nasze numery konta:
Multibank:


PL: 24 1140 2017 0000 4402 1108 6735

(bieżąca działalność, darowizny, składki członkowskie)

PL: 03 1140 2017 0000 4302 1209 0918

(kursy spawania)

PL: 80 1140 2017 0000 4502 1307 8252

(kursy językowe)