O stowarzyszeniu

logo_stowarzyszenia

     Naszą aspiracją jest utworzenie licznej i silnej organizacji skupiającej absolwentów i sympatyków naszej Szkoły.

 

◊  ♦  ◊  ♦  ◊

 

     Znajdą w niej miejsce wszyscy, którzy zechcą w jakikolwiek sposób wesprzeć Szkołę w jej bieżących działaniach, promować ją w kraju i za granicą, czyli wszędzie tam, gdzie na co dzień żyją członkowie „Wejhera”

 

◊  ♦  ◊  ♦  ◊

 

     Będzie również możliwość wymiany informacji na temat osiągnięć Szkoły, jej codziennego życia, a także jej potrzeb. Pragniemy wzmacniać poczucie dumy i tożsamości ze Szkołą wśród uczniów i absolwentów, budować silne więzi absolwentów z naszą Szkołą.

 

◊  ♦  ◊  ♦  ◊

 

     W ramach Stowarzyszenia będziemy aktywnie działać na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Dlatego — warto do nas dołączyć. Aby zostać jednym z nas wystarczy zapoznać się z statutem Stowarzyszenia i wysłać wypełniony druk deklaracji członkowskiej.

◊  ♦  ◊  ♦  ◊

 

Można także dokonać tego osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie (dawna „samochodówka”) w sali 204, gdzie w każdy wtorek czekają na Ciebie członkowie Zarządu Stowarzyszenia.


Zachęcamy wszystkich: absolwentów Szkoły, rodziców obecnych i przyszłych uczniów Szkoły a także mieszkańców Wejherowa do współtworzenia i aktywnego działania

w Stowarzyszeniu „Wejhera”